Rewitalizacja Łasku i Kolumny - szczegółowe informacje na Kolumna24
Sprawy społeczne dotyczące mieszkańców Łasku i regionu są priorytetem w przygotowywaniu artykułów informacyjnych w serwisie regionalnym Kolumna24.pl dlatego na naszej stronie internetowej znaleźć można wiadomości poświęcone rewitalizacji Łasku a także wybranych miejsc na terenie całej gminy Łask w województwie łódzkim. Projekt ten jest w ostatnim czasie priorytetem dla lokalnych władz z dużą korzyścią dla mieszkańców Łasku oraz okolicznych miejscowości.
2016-05-31, 17:45

Rewitalizacja Łasku i Kolumny w województwie łódzkim

W serwisie Kolumna24 została przygotowana specjalna podstrona w celach informacyjnych, na której znajdują się wszystkie artykuły związane tematycznie z rewitalizacją Łasku i Kolumny w województwie łódzkim. Rewitalizacja wybranych obszarów nie tylko w gminie Łask ale także w całej Polsce jest bardzo dużym przedsięwzięciem, które wymaga połączenia działań sektora publicznego oraz prywatnego. Wynikiem tego typu przedsięwzięć jest przede wszystkim poprawa życia mieszkańców, dzięki prowadzonym działaniom w kwestiach społecznych, technicznych oraz promocji przedsiębiorczości. Głównym odbiorcom wprowadzanych zmian są mieszkańcy rewitalizowanych terenów i to oni również mają możliwość wpływania na decyzje władz samorządowych poprzez wszelkiego rodzaju konsultacje społeczne organizowane przez lokalne władze.

Kolumna24 jako podstawowe źródło informacji o rewitalizacji Łasku i Kolumny

Kolumna24 jako lokalne przedsiębiorstwo zaangażowane społecznie w autopromocję Łasku oraz Kolumny jesteśmy naturalnie zobowiązani do informowania mieszkańców regionu o wszelkich postępach w procesie rewitalizacji Łasku - naszej "małej ojczyzny". Każdy mieszkaniec partycypujący w rezultatach rewitalizacji ma prawo wiedzieć co się dzieje w jego regionie.

Rewitalizacja Łasku obejmie wybrane miejsca z gminy Łask, które zostały wybrane z obszarów zdegradowanych określonych w specjalnie przygotowanej diagnozie. Owy dokument jasno wskazuje, które miejsca mają najwyższy wskaźnik zdegradowania, i które powinny zostać objęte rewitalizacją.  Na obecnym etapie rewitalizacji rolą władz samorządowych jest przygotowanie odpowiednich uchwał i szczegółowych projektów, które pozwolą pozyskać zewnętrzne finansowanie na wyznaczone cele. Największym obszarem, który będzie przechodził proces odnowienia, będzie zlokalizowany na terenie dzielnicy Kolumna miasta Łask.  Według szacunkowych założeń obejmie on obszar około 90 ha i pochłonie blisko 5 mln złotych.

Wynikiem rewitalizacji Łasku a w szczególności Kolumny będzie powrót do idei Miasta ogrodu Las-Kolumna czyli nadania Kolumnie charakteru miejscowości letniskowej a co za tym idzie poprawy życia mieszkańców, rozwoju przedsiębiorczości i obniżenia negatywnych kwestii społecznych jakim jest bezrobocie i ubóstwo.

Serwis informacyjny Kolumna24 doskonale wpisuje się w rolę środka przekazu informacji w lokalnym regionie. Korzystając z ogólnodostępnych narzędzi w połączeniu z nowymi technologiami docieramy do szerokiego grona czytelników, niezależnie od miejsca ich przebywania. Chcąc wspólnie współtworzyć przyszłość naszej społeczności zachęcamy do wspólnego rozwoju naszej okolicy. Jesteśmy otwarci na kreatywne formy współpracy w ramach serwisu internetowego Kolumna24.

KONTAKT / AUTOR
Marcin Jankowski
Wydawca
0048 696 426 746
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015.  Dla dziennikarzy